Invoering wet doorstroming huurmarkt 2015

Per 1 juli 2016 treedt de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking. Deze wet beoogt de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen, de prijs/kwaliteitverhouding te verbeteren en een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt waarbij ook het zogeheten scheef wonen wordt bestreden. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is dat het met ingang van 1 juli 2016 eenvoudiger wordt om woningen tijdelijk te verhuren zonder dat een huurder aanspraak kan maken op huurbescherming.

Een nadere toelichting op de Wet doorstroming huurmarkt vindt u op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/13/eerste-kamer-akkoord-met-wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt).