Over VHA

De VHA heeft als doel om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht te bevorderen.

De VHA acht van groot belang dat haar leden de best mogelijke bijstand kunnen verlenen op huurrechtelijk vlak, of het nu gaat om bedrijfsruimte, woonruimte of kantoorruimte.

De VHA tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van opleidingen en studie- en discussiebijeenkomsten, het onderling uitwisselen van informatie en het publiceren van adviezen over en commentaren op bijvoorbeeld wetsontwerpen.

Advocaten kunnen alleen lid worden van de VHA als zij over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van het huurrecht. Leden van de VHA hebben een zware specialisatieopleiding met goed gevolg moeten afleggen om te kunnen worden toegelaten als lid van de VHA.

Advocaten die aan de ervaringseisen voldoen, maar een specialisatieopleiding nog niet hebben gevolgd, kunnen aspirant-lid worden. Pas na voltooiing van de specialisatieopleiding kunnen zij worden toegelaten als lid.

Op dit moment wordt de specialisatieopleiding in samenwerking met Opleidingen Sociaal Recht (OSR) verzorgd.

 


vha-25-klein-kopie

VHA Lustrumcongres op 3 februari 2017

In 2017 bestaat de Vereniging van Huurrecht Advocaten 25 jaar. Dat vieren wij met een daverend lustrumcongres “Duurzaam huurrecht. Verleden heb je, toekomst kun je maken” op vrijdag 3 februari 2017 in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Dit jubileum is een moment om terug te kijken; een moment van reflectie. Maar bij terugkijken en reflectie hoort ook stilstaan bij het heden en vooruit kijken naar de toekomst. De wereld om ons heen verandert door de opkomst van nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Door nieuwe bouwtechnieken kunnen woningen, winkels en kantoren snel worden gebouwd en even snel weer worden afgebroken of verplaatst. In hoeverre is er bij dergelijke bouwtechnieken nog wel sprake van een gebouwde onroerende zaak die duurzaam met de grond is verenigd? En wat te denken van de invloed van het klimaatakkoord van Parijs. Hoe vertaalt de duurzaamheidsopgave uit dit akkoord zich naar de huurrechtpraktijk. De rekenkracht van computers en de mogelijkheden van het internet nemen exponentieel toe. Welke invloed hebben ‘the internet of things’, ‘big data’, ‘wifi-tracking’ op het retaillandschap en (hoe) gaan die de huurrechtpraktijk veranderen?

Maar, goed vooruitkijken is niet mogelijk als niet ook wordt teruggeblikt naar het verleden. Welke lessen kunnen en moeten uit het verleden worden getrokken? Welke jurisprudentie is in de vergetelheid geraakt en welke jurisprudentie blijft zijn waarde behouden? Oftewel hoe duurzaam is ons huurrecht?

Het congres wordt afgesloten met een feestelijke borrel en een prachtig Lustrumdiner.

Voor programma, nadere informatie en inschrijven zie de congressite vhacongres.nl